Omschrijving van de afbeelding

Over ons

Privé detective en Bedrijfsrecherche

Over Rechercherbureau DPR Nederland

Privé detective of Bedrijfsrecherche inhuren? Recherchebureau DPR Nederland is specialist in bedrijfsrecherche en privé detective onderzoeken. Vanuit zijn ervaring als rechercheur bij de politie, zijn hart voor ondernemerschap en de groeiende vraag naar zelfstandige recherchebureaus richtte R. recherchebureau DPR Nederland op.

Die groeiende vraag naar recherchebureaus komt onder andere doordat:

  • de politie steeds minder tijd heeft om particulieren en bedrijven bij te staan;
  • bedrijven liever uit de publiciteit blijven bij fraudezaken uit angst voor imagoschade;
  • de wet- en regelgeving rondom privacy en persoonsgegevens door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingrijpend is gewijzigd.

Moderne technieken en hulpmiddelen voor recherche-onderzoek

Door ruime (recherche)ervaring, beschikking over moderne technieken en hulpmiddelen en samenwerking met specialistische partners, levert Recherchebureau DPR Nederland u maatwerk van hoge kwaliteit. Daarbij geldt: vragen staat vrij, zónder uurtje factuurtje! U kunt ons benaderen zonder hiervan direct een rekening gepresenteerd te krijgen.

Recherchebureau DPR Nederland werkt altijd binnen de kaders van de huidige wetgeving, waarbij wij hoge eisen stellen aan discretie en privacy. Wij garanderen strikte vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Politiediploma

Diploma Particulier onderzoeker

Recherche legitimatiebewijs

Werkt conform privacygedragscode

Vergunning Particulier Onderzoeksbureau

Opereert nationaal en internationaal

Werkwijze

Elke opdracht wordt voorafgegaan door een (gratis) intakegesprek waarbij we de mogelijkheden bespreken. De kennismaking en het intakegesprek kunnen plaatsvinden op ons kantoor in Tiel of op iedere gewenste locatie. Ook is het mogelijk uw casus per telefoon of per e-mail te behandelen.

Analyse en plan van aanpak door onze rechercheurs

Onze rechercheurs analyseren het probleem en aan de hand van de bevindingen en opsporingsindicatoren formuleren zij een duidelijk plan van aanpak. Vervolgens verrichten wij binnen de wettelijke kaders, snel, discreet, onopvallend en met veel zorg ons onderzoek. Na het onderzoek, maar ook tussentijds, delen wij onze bevindingen met de opdrachtgever en passen wij eventueel het onderzoek aan.

Eindrapport als bewijs in rechtszaken

Het eindrapport wordt vervolgens opgemaakt. Dit rapport kunt u gebruiken als bewijs in civiele en strafrechtelijke zaken. En als het nodig is, zullen onze rechercheurs de onderzoeksresultaten voor de rechter onderbouwen.

Prijzen en kosten privedetective

Het is lastig aan te geven wat de exacte kosten zijn van een privédetective onderzoek. De inzet van de onderzoeksmiddelen en de benodigde uren van een privédetective zijn per geval afwijkend. Wij kunnen bij een vrijblijvend intakegesprek een offerte doen zodat u een indicatie krijgt in uw kosten.

Wij zorgen bij elk onderzoek  continu een overleg omtrent de voortgang van het onderzoek en eventueel tot nu toe de gemaakte kosten. Zo komt u achteraf niet met verrassingen te staan. Op deze manier houdt u steeds controle over de kosten en inzet van het privédetective onderzoek.

"Wij beschikken over rechercheurs met diverse expertise voor optimaal resultaat"